Sounds of Darağaç

Sounds of Darağaç project was brought to life with the collaboration of Darağaç Collective, a neighborhood collective that includes artists who have been producing and living in Alsancak, Umurbey district of Izmir for 6 years, Istanbul and Amsterdam-based record company LU Records and Izmir’s subcultural music collective Apeiron.

Sounds of Darağaç

‘Sounds of Darağaç’ projesi, İzmir Alsancak bölgesinde bulunan Umurbey Mahallesi’nde son 6-7 senedir yaşayan ve/veya üreten sanatçıların oluşturduğu Darağaç Kolektifi’nin yakın eksenlerdeki uyduları arasında yer alan İstanbul/Amsterdam merkezli plak şirketi ‘LU Records’ ve İzmirli altkültür müzik kolektifi ‘Apeiron’ ile yaptığı işbirliği sonucunda ortaya çıktı.

Elden Ele

 “Elden Ele” project was realized with the joint production of 12 artists from various disciplines. The productions were transferred from one artist to another, just as in the telephone game.

The work, which started with the production of an artist, was transferred to another one it inspired. The artists had a production process for about 4 days. The works made transition from analog to digital, and physical to virtual media. The transition was reflected in the productions in an interdisciplinary way.

This project aims to increase the solidarity between the artists who produce in İzmir after the pandemic process and the last natural disaster and to encourage production.

Elden Ele

“Elden Ele” projesi çeşitli disiplinlerden 12 sanatçının ortak üretimiyle gerçekleşti. Üretimler, tıpkı Kulaktan Kulağa oyununda olduğu gibi, bir sanatçıdan diğer bir sanatçıya aktarıldı.

Bir sanatçının üretimiyle başlayan eser, ilham verdiği diğer bir sanatçıya devredildi. Sanatçıların yaklaşık 4 günlük bir üretim süreci oldu. Eserler analogdan dijitale, fizikselden sanala farklı mecralara geçiş yaptı. Bu geçiş disiplinlerarası bir şekilde üretimlere de yansıdı. 

Bu proje, pandemi süreci ve yaşanan son doğal afetin ardından İzmir’de üreten sanatçılar arasındaki dayanışmayı arttırmak ve üretimi teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

darağaç.icra

Darağaç’ta performans alanına bir kapı açılıyor: darağaç.icra.
Darağaç bedenlerle, mekanlarla, bedenlerde, mekanlarda icra ediliyor.

icra, sizleri 30-31 Ekim tarihlerinde Darağaç’ta ve çevrimiçi Darağaç’ta var oluş, yok oluş ve aradaki alanların farklı formlarında gezinmeye davet ediyor…

Küratör: Fatih Gençkal
Sanatçılar: Cansu Ergin, Medyartiz, Pınar Özer, Serenay Oğuz, tibia x fibula, Uğur Sayınbatur

darağaç.icra

darağaç.icra is a gateway to performance in Darağaç.
Darağaç is being performed with bodies and spaces, through bodies and spaces.

icra invites you to stroll through existence and non-existence and the different forms of all that is in between on October 30-31.

Curator: Fatih Gençkal
Artists: Cansu Ergin, Medyartiz, Pınar Özer, Serenay Oğuz, tibia x fibula, Uğur Sayınbatur

Darağaç Exists

The artists, living in the uniqueness of the neighborhood and producing with the effort to survive, co-exist once again. In its 5th year, Darağaç is taking control of the abandoned streets in their neighborhood.
Bureaucracy, exists.
All-seeing eyes, exist.
The artificial trust of being controlled, exists.
“Darağaç Exists” questions the dynamics of social power and living habits under the spotlight, promising a sterile experience to its guests.

Artists: Ahmet Yörük, Ali Cem Doğan, Ayşegül Doğan, Merey Şenocak, Caner Çoban, Cem Sonel, Cenkhan Aksoy, Çağrı Toksözlü, Demet Bilgen, Fatih Altan, Hilal Doğan, Tuğçe Akay, Zarife Arslan

Darağaç Var

Mahallenin kendine has düzeni içinde yaşayan ve hayatta kalma çabasıyla üreten sanatçıları, yeniden bir arada var oluyor. Darağaç 5. senesinde, sokakları terk edilmiş mahallenin kontrolünü ele alıyor:
Bürokrasi, var.
Her şeyi gören gözler, var.
Denetlenmenin yapay güven(liğ)i, var.
Darağaç Var, toplumsal güç dinamiklerini ve mercek altındaki yaşam alışkanlıklarını sorguluyor. Konuklarına ise steril bir deneyim vadediyor.

Sanatçılar: Ahmet Yörük, Ali Cem Doğan, Ayşegül Doğan, Merey Şenocak, Caner Çoban, Cem Sonel, Cenkhan Aksoy, Çağrı Toksözlü, Demet Bilgen, Fatih Altan, Hilal Doğan, Tuğçe Akay, Zarife Arslan

Darağaç Book

Darağaç, who has been producing in the neighborhood since 2016, has expanded the scope of the exhibition series organized in the neighborhood this year with the support of @kulturicinalan.With the fourth exhibition Darağaç IV_’Luzum ‘, Darağaç_Speaking series, Children’s Meetings and Darağaç_Volta, which was held for the first time this year, Darağaç_Book was prepared, consisting of the documentation of all the activities, the memories lived in the process and the experiences gained. With the texts of Mert Yavaşça (@mertyavasca), Güzden Varınlıoğlu (@guzdenv) and BorgaKantürk (@borgak), the book was edited by Zeynep Yavuzcezzar (@zycezzar) and designed by Burak Dikilitaş (@ burak.dikilitas).Darağaç_Kitap is aimed to archive the activities held in the neighborhood from 2016 to this time and to use them as a source for future art productions.Poster design:@didemeriskin

Darağaç Kitap

2016 yılından beri mahallede sanat üretimlerine devam eden Darağaç, 2019 yılında Kültür için Alan tarafından desteklenerek mahallede her yıl düzenlediği sergi serisinin kapsamını genişletti: Dördüncü sergi Darağaç IV_’Lüzum’, Darağaç_Konuşma serisi, Çocuk Buluşmaları ve bu sene ilki gerçekleştirilen Darağaç_Volta ile 2019’u geride bırakırken tüm etkinliklerin dokümantasyon çalışmalarından, süreç içinde yaşanılan anılardan ve edinilen deneyimlerden oluşan Darağaç_Kitap hazırlandı. Mert Yavaşça, Güzden Varinlioğlu ve Borga Kantürk’ün metinleriyle tamamlanan kitabın editörlüğünü Zeynep Yavuzcezzar, tasarımını ise Burak Dikilitaş üstlendi. Darağaç_Kitap ile mahallede 2016’dan bu zamana kadar yapılan etkinliklerin arşivlenmesi ve gelecek sanat üretimlerinde kaynak olarak kullanılması amaçlanıyor.