Darağaç III

Darağaç, 3. sergisinde birbirinden farklı dinamikler barındırıyor. Mahalleye bu yıl açılan Göçmen Kayıt Merkezi ile beraber artan hareketliliğin doğurduğu diyaloglar, sergiye katılan kimi sanatçıların üretiminde çıkış noktası oldu.

Serginin hazırlık sürecinde, yerelde yapılan tarih araştırmasıyla edinilen yeni bilgiler ve Mini Cooper’ın ilk tasarımcısı Sir Alec Issigonis’in burada doğup büyüdüğünün öğrenilmesi, Darağaç sakinlerini, tasarımcıyı yâd eden, kolektif bir iş yapmaya teşvik etti.

Darağaç, mahallenin imkânları dahilinde kamusal ve özel alanlarda, kolektif ve bireysel birçok güncel sanat pratiği ve üretim potansiyelini bir arada deneyimlemeyi ve devam ettirmeye çalıştığı mahalle yaşamı dinamiklerine yeni biçimler önermeyi sürdürüyor.

Cengiz Tekin

“Çevreye Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz”

Selver Yıldırım

“İsimsiz”

Aycan Genlik

“Medya Ödevi: Darağaç Gazetesi”

Tuğçe Akay

“Nazmiye Bilecik Hikâyesi”

Gizem Karakaş

“İstanbul’dan Sevgilerimle”

Cem Sonel

“Darağaç için Özel Tasarımlı Duvar Resimleri”

Yenal Elbirlik

“3D (Doğduğum, Doyduğum, Durduğum Yer) Ayrıca Dünüm ve Darağaç”

Kadir Kayserilioğlu

“Baba Gibi, Oğul Gibi”

Alpin Arda Bağcık

“Loksapin”

Özgür Demirci

“Şehir Kütüphanesi”

Mert Çakır

“ARA”

Fatih Altan

“Sıkışma”

Hüseyin Özgürtepe

“Hüseyin Özgürtepe Koleksiyonu”

Fırat İtmeç

“Kaybetme Şampiyonları”

Özlem Oğuzhan

“9-1=Mezar Şehirler”

Mert Yavaşça

“Aile Oyunu”

Berna Dolmacı

“Sığınak”

Leman Sevda Darıcıoğlu

“Bekleyiş II: Darağaç
Kim Kimi, Kim Neyi Ne Zaman, Ne Kadar Bekler?”

Mehmet Dere

“Amip Sözcükler”

Darağaç

“Alec Issigonis Madalyonu”

Sevgi Aka

“Tekrar ve Varyasyon”

Darağaç III

Darağaç contains various dynamics in its third exhibition. The dialogues that arose out of increased liveliness with the opening of the Immigration Registration Center in the neighborhood this year, provided an outlet for the participant artists.

Having obtained the information through the local history research that the first designer of Mini Cooper, Sir Alec Issigonis, was born and raised in the neighborhood, the residents of Darağaç were encouraged to do a collective work that honors the designer during the preparation of the exhibition.

Darağaç continues both to experience many collective and individual contemporary art practices and production potentials in public and private spaces within the possibilities that the neighborhood may offer and to suggest new forms to the dynamics of neighborhood life that they try to sustain.

Cengiz Tekin

“We Apologize For Any Inconvenience We May Have Caused”

Selver Yıldırım

“Untitled”

Aycan Genlik

“The Media Course: Darağaç Press”

Tuğçe Akay

“Nazmiye Bilecik Story”

Gizem Karakaş

“From İstanbul with Love”

Cem Sonel

“Site-specific Mural Designs for Darağaç”

Yenal Elbirlik

“3W (Where I was Born, Where I was Full, Where I Stood) Also My Past and Darağaç”

Kadir Kayserilioğlu

“Like A Father, Like A Son”

Alpin Arda Bağcık

“Loksapin”

Özgür Demirci

“City Library”

Mert Çakır

“GAP”

Fatih Altan

“Incarceration”

Hüseyin Özgürtepe

“Hüseyin Özgürtepe’s Collection”

Fırat İtmeç

“Losing Champions”

Özlem Oğuzhan

“9-1= Necropolis”

Mert Yavaşça

“Family Game”

Berna Dolmacı

“Sanctuary”

Leman Sevda Darıcıoğlu

Waiting II: Darağaç
Who Waits Whom, Who Waits What, When and How Long?

Mehmet Dere

“Amoeba Words”

Darağaç

“Alec Issigonis Medallion”

Sevgi Aka

“Repetition and Variation”