Children’s Meeting #1

By its nature, Darağaç is an intermediary for the cultural and artistic interaction of the area it is located in, as well as a creator of spaces for dialogue. Children’s Meeting aims to create a working and learning environment where children, who live in the neighborhood and have observed the artistic production there, can practice cultural and artistic activities.

In two different workshops, an environment was created where 15 children who live in the neighbourhood – most of whom know each other or met each other through this event – communicate with each other in creative ways by making paintings and individual mask designs with clay.

Çocuk Buluşması #1

Darağaç_İzmir, yapısı gereği bulunduğu bölgenin kültürel ve sanatsal etkileşimlerine aracı olmakla birlikte, bu anlamda diyalog kurabilecekleri ortamlar da yaratıyor. Bu sene Kültür için Alan’ın desteğiyle gelişen proje faaliyetlerinden Çocuk Buluşması #1, öncelikli hedef kitlemiz olan, mahallede yaşayan ve buradaki üretimi gözlemlemiş çocuklarla, kültür-sanat aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri bir çalışma ve eğitim ortamı sağlamayı amaçlıyor.

“Çocuk Buluşması #1” Umurbey Mahallesi’nde yaşayan ve çoğunluğunun birbirini tanıdığı veya bu etkinlik sayesinde tanışacak 15 çocuk ile birlikte bir atölye ortamında planladığı resim çalışmasıyla, beraber üretebilecekleri ve birbirleriyle yaratıcı yolla iletişime geçebilecekleri bir ortam hazırlıyor. 

Çocuklar ile mahallede gerçekleştirilecek bu etkinlikte kuru kalem, sulu boya, pastel, keçeli kalem, fon kartonu, el işi kâğıdı gibi yaratım süreçlerinde ihtiyaçları olacak malzemeler atölye tarafından sağlanacaktır.