Mahalle ve Kültür Sanat İlişkisi

Konuşmacılar: Emre Zeytinoğlu, Orhan Berent
Moderatör: Hale Eryılmaz

Darağaç’ın kent belleğinde yer etmiş tarihini ve yerelde yapılan araştırmaları konu edinen konuşma serisinin ilki, Hale Eryılmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Darağaç’ın kendi deneyimlerinin de ışığında, yerelde gerçekleşen kültür etkinliklerinin yaydığı enerji ve çevreyle olan etkileşimi tartışmanın odağındaydı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik Bölümümezunu Dr. Emre Zeytinoğlu, Marmara Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve Işık Üniversitesi’nde sanat kuramları, tasarım kültürü ve sanat eleştirisi üzerine dersler verdi. Otuz yılıaşkın bir süredir solo sergiler açanve karma sergilere katılan; aynı zamanda sanatüzerine makaleler ve kitaplar yayınlayan Zeytinoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Edebiyat Fakültesi mezunuolan Orhan Berent, çizgi roman dergilerinde editörlük ve yayın danışmanlığı yaptı. İzmir, trengarları,trenler, popüler kültür, futbol üzerine yazan Berent’in, “Alsancak’ın Sakini Altay” ve 1970’lerin kozmopolit İzmir’ini işlediği “Clarke’ın Doru Tayları” adlı kitapları bulunuyor. Berent’in “Öteki İzmir’in Çocukları” adlı, Ballıkuyu, Yapıcıoğlu, Mortake, Darağaç, Basmane ve İşçiler Caddesi’ni anlattığı yeni kitabı bu yıl yayımlandı.

“‘Yer’, insanları birbirine çeker. İnsanlar orada yavaş yavaş ortaklıklar koymaya başlarlar. Yani bir kimlikten bahsedeceksek, orada bir ‘yer’den söz ediyoruz demektir. Dolayısıyla, o yerin kuruluşu hiçbir zaman kökensel değildir. İçinde bulunan insanların birbirleriyle, bölgenin ve doğanın koşullarıyla bir yaşam inşa etmesidir. Bir yerin, bir mahallenin, ortak noktaları ve kültürünü, birbirinden tamamen farklı insanlar oluşturur. O halde mahalleye dışardan gelen bir yabancı da kendisine bir yer bulma hakkına sahiptir. Yani o yabancı, mahallenin taşlaşmış yapısını çözebiliyorsa, kendi karakterini elden kaçırmaksızın o mahalleye bir şey ekleyebiliyorsa, oraya dahil olmuş demektir; ille de oraya yerleşmesi şart değil. Geçicilik vardır çünkü mahallenin içeriğinde. Ne kadar yabancı da olsa, kendisini o noktada buluşuyla ve eklediğiyle mahalleye dahil etmiş demektir. ‘Kültür’ dediğimiz de sınırları son derece esnek, gelişen ve yabancıyı onaylayan bir durumdur. Başka türlü kültür oluşmaz.” Emre Zeytinoğlu

Neighborhood and Culture-Art Relationship

Speakers: Emre Zeytinoğlu, Orhan Berent
Moderator: Hale Eryılmaz

The first of the speech series, which focuses on the history of Darağaç in the city memory and the researches conducted in the local area, was moderated by Hale Eryılmaz. In the light of Daragaç’s own experiences, the energy emitted by local cultural activities and its interaction with the environment was at the center of the discussion.

Emre Zeytinoğlu; graduated from Mimar Sinan Fine Arts University, Department of Ceramics, gave lectures on art theories, design culture and art criticism at Marmara University, Mimar Sinan University, Anadolu University, Kadir Has University and Işık University. Zeytinoğlu, who set up solo exhibitions and participated in group exhibitions for over thirty years; as well as publishing articles and books on art, is a lecturer at Mimar Sinan Fine Arts University. Orhan Berent, the bachelor of the Faculty of Literature, worked as an editor and editorial consultant for comic books. Berent, who writes on İzmir, railway stations, trains, popular culture, and football, has books called ‘“Altay as a Resident of Alsancak (Alsancağın Sakini Altay)’’ and ‘’Clarke’s Bay Horse (Clarke’ın Doru Tayları)’’ which deals with cosmopolitan İzmir of the 1970s. Berent’s new book “The Other Children of Izmir”, which describes Ballıkuyu, Yapıcıoğlu, Mortake, Darağaç, Basmane and İşçiler Caddesi (Workers’ Street) was recently published.