Darağaç IV: “Lüzum”

Dördüncü yılında Kültür için Alan tarafından desteklenen Darağaç, bu seneki projenin en büyük ayağı olan 4. sergisi ile bu kez yaşadıkları mahallede daha fazla dönüşüm ve deneyimlemeye açık, kalıcı üretimlerin yer aldığı bir sergi sunmayı hedefliyor.

“Lüzum” sürecinde, lüzum ve kalıcılık temaları üzerinden üretimde bulunan 30 sanatçı ve 2 farklı çalışma grubu, Darağaç’ın mahalleli olarak dört yıldır karşılıklı biriktirdiği sözlü tarih arşivini mahalle belleğinde iz bırakan işlere dönüştürme fikrinden yola çıktı.

Lüzum izleyicilere; yarı kamusal yarı özel bir alan üzerinden gelişen bir ses ve görsel performansa eşlik eden bir yerleştirme, tipik mahalle geleneklerini farklı bakış açılarıyla ele alan dinamik performans ve yerleştirmeler, mahalle sınırları içerisinde uzun zamandır boş vaziyette duran duvarlar, atıl alanlar ve çürümeye terk edilmiş hurdaları kaynak olarak değerlendirerek tekrardan üretime dahil eden yapıtlar sunuyor.

“Lüzum”, sanatçı ve mekân ilişkisi, sanatçı ve içerisinde bulunduğu toplum ilişkisinde mekânın oluşturduğu zemin ve sanatçı üretimlerinin mekânda kalıcılığını odağına alıyor.

Sergi boyunca görme engelliler için Ebru Atilla tarafından rehberlik, Arzu Oto tarafından ise sesli betimleme yapıldı. Aynı zamanda sergi kitapçığı görme engelliler için Braille alfabesine çevrildi.

Emre Yıldız

“Darağaç Tabela Atölyesi”

Caner Çoban

“Dikilitaş”

Nejat Satı

“Yeni Nejat Eczanesi”

Engin Konuklu

“Saziye Hanım”

Ahmet Yörük

“Somun Döngüsü”

Ali Kanal

“Alamet”

Numan Erdinç

“Günleri İpe Dizmek”

Gülhatun Yıldırım

“Performans”

Etem Şahin

“Scripturire”

Dilruba Balak

“heyamola”

Rafet Arslan

“Merhaba İzmir ya da Lüzumsuzsa Söndür!”

Resul Karakuş

“Rutubet”

Kadir Kayserilioğlu

“Sofralar”

Fatih Altan & Hasan Usta

“Deneme Bir’ki”

Demet Bilgen

“Bez Üzerine Yağlı Boya”

Fatoş Özgürtepe

“Pano”

Tuğçe Yücetürk

“Kelebek Etkisi”

Merve Vural

“Kurgusal Seçim Afişi”

Bengü Şener & Ebru Sağay

“-Muhtar sen misin?
-He baba.”

Hasan Işıklı

“Sadece Suzi”

Ramazan Can

“Yüklük Serisi”

Cem Sonel & Ramazan Can

“Korsan İş”

Hasan Pehlevan

“İsimsiz”

Şafak Gürboğa

“Temel Eğitim”

Yekateryna Gyrgorenko

“Rahim”

Ardıl Yalınkılıç

“İsimsiz”

Kalender Meşrep

“Dilemma”

Darağaç IV: “Necessity”

Darağaç, supported by Spaces of Culture in its fourth year, aims to present an exhibition with permanent production which is open to further transformation and experimenting in its neighborhood with the “Necessity” exhibition, the main phase of this year’s project.

In the “Necessity” process, 30 artists and 2 different working groups, produced on the themes of necessity and permanence, start off from the idea of transforming the oral history archive which Daragaç has collected for 4 years into works that left their mark in the neighborhood’s memory.

The exhibition presents an installation that is accompanied by a sound and visual performance developed on a semi-public and semi-private space, dynamic performances and installations which treat typical neighborhood traditions from different perspectives, the walls of the neighborhood which have been abandoned for a long time, works that are re-incorporated into reproduction by using dormant spaces and decayed scraps as a source.

“Necessity”, focuses on the relationship of the artist and space, the basis created by such space the context of the relationship of the artist and the community that it is a part of and permanency of the creations in the space.

During the course of the exhibition, Ebru Atilla has offered guidance to the visually impaired visitors, while Arzu Oto made audio descriptions. Also, the exhibition brochure was printed in Braille alphabet.

Emre Yıldız

“Darağaç Signboard Workshop “

Caner Çoban

“Obelisk”

Nejat Satı

“New Nejat Pharmacy”

Engin Konuklu

“Miss Saziye”

Ahmet Yörük

“Loaf Cycle”

Ali Kanal

“Omen”

Numan Erdinç

“Stringing Day”

Gülhatun Yıldırım

“Performance, 2019, Darağaç, İzmir”

Etem Şahin

“Scripturire”

Dilruba Balak

“*heave-ho”

Rafet Arslan

“Hello Izmir or Turn off Lights When not in Use!”

Resul Karakuş

“Damp”

Kadir Kayserilioğlu

“Dining Tables”

Fatih Altan & Hasan Usta

“Check One Two”

Demet Bilgen

“Oil on Cloth”

Fatoş Özgürtepe

“Board”

Tuğçe Yücetürk

“Butterfly Effect”

Merve Vural

“Poster Design for Fictional Election”

Bengü Şener & Ebru Sağay

“-Are you the Sheriff?
-Aye.”

Hasan Işıklı

“Only Suzy”

Ramazan Can

“Closet Series”

Cem Sonel & Ramazan Can

“Gerilla Work”

Hasan Pehlevan

“Untitled”

Şafak Gürboğa

“Basic Education”

Yekateryna Gyrgorenko

“Uterus”

Ardıl Yalınkılıç

“Untitled”

Kalender Meşrep

“Dilemma”