Skip to content

bkz. darağaç

İlk serginin devamı niteliğindeki ‘bkz. darağaç’ sergisinde, sanatçılara ‘mekân’larına özgü üretimleriyle yine mahallenin sakinleri eşlik ediyor. Açık ve kapalı alanlarla bütün mahalleye yayılan sergi sanata, mahalle ve kent yaşamının dinamiklerine dair yeni biçimler öneriyor.


Nisan Güven

“Bir İneğin Ölüm Vakti Hal Diliyle Söyledikleri”


Demet Bilgen

“Oda”


Talha Demiral

“İstirdat”


Merey Şenocak

“Can Sıkıntısı Güzellik Salonu”


Burak Dikilitaş

“Televaroluş Operatörü”


Arda Özgürtepe & YOSEK

“Duvar Resmi”


Verda Sipahi

“Döngü”


Etem Şahin

“Vivienne Noir”


Ortadoğu Pavyonu

“Gençlik Çeşmesi”


Fatih Altan & Cenkhan Aksoy

“İffetsiz Erkler”


Tuğçe Akay

“Perde”


Gülnihal Kalfa

“Bakınız”


Marc Lochner

“Yabancı”


Nazım Arslan

“Mavi İnekten Sonra”


Ali Kanal

“İkram”


Ali Cem Doğan

“Gözyaşlarımız Bitti Mi Sandın?”

İlgili