Skip to content

Mahalle/Mekan

Konuşmacılar: Özgür Özakın, Öykü Canlı (poşe), Elif Bursalı & Zeynep Okyay (PASAJ)
Moderatör: Saliha Yavuz

Moderatörlüğünü Saliha Yavuz’un yaptığı konuşma serisinin ikincisinde, yaratıcı ve bağımsız oluşumlarda mekân/kamusal alan gereksinimi/ zorunluluklarının neler olduğu; sokağın bir deney alanı olarak kullanımının avantaj ve dezavantajları; mahalleli, sanatçı, sanayi ve sanat üretimi gibi iç içe geçmiş olan ilişkilerde geliştirilen diyalogların yanında, üretim ve sergilemeye yönelik strateji ve modellerin nasıl geliştirildiğine dair konuların tartışmaya açıldığı bir zeminde buluşuldu.

Özgür Özakın, 1993 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 1997 yılında aynı bölümde yüksek lisansını, 2011 yılında ise Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde doktora çalışmasını tamamladı. Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders veriyor. Felsefe ve mimarlık, mekân kuramı ve sürdürülebilir mimarlık çalışmalarının odağında yer alır.

poşe, 2018 yılı baharında sanatçı Öykü Canlı ve Larissa Araz’ın kendi inisiyatifleriyle İstanbul, Moda’daki mekânlarında kurdukları bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir oluşumdur. Farklı deneyim, disiplin, üretim ve düşünme biçimlerinin birbiriyle konuştuğu fiziksel ve düşünsel bir yerdir. Ortaya çıkmasında harekete geçme ve bir araya gelme arzusu yatar. Deneyip yanılmaktan çekinmez, deneyim aktarımının gücüne inanır ve üretim süreçlerinin de ortaya çıkan işler kadar önemli olduğunu savunur.

Elif Bursalı, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nü bitirdikten sonra, Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi yüksek lisans programından mezun oldu. “Sanatçı İnisiyatifleri ve Sanatçılar Tarafından Yürütülen Mekânların İstanbul Güncel Sanat Alanındaki Rolü” başlıklı tezini Berlin ile karşılaştırmalı olarak yazarak bu tür alanların iki şehirdeki koşulları ve sürdürülebilirliği konusundaki farklarını ortaya koydu. 2010 yılından beri PASAJ bağımsız sanat alanının ortak kurucularından olan Bursalı, PASAJ’ın AirBayrampaşa rezidans programının saha yürütücülüğünü de yapıyor.

Katılımcı ve sosyal odaklı projelere ev sahipliği yapan PASAJ bağımsız sanat alanının ortak kurucularından olan Zeynep Okyay, Galatasaray Üniversitesi’ndeki Felsefe lisansı sonrasında, Bilgi Üniversitesi’nde Kültür Yönetimi yüksek lisans programındaki projesini katılımcı bir demo sözlük olan Bağımsız Sanat Alanları Sözlüğü ile tamamladı. Okyay, iki sene boyunca alanın terminolojisini yeniden ele almak ve yeni ifade biçimleri geliştirmek üzerine çalıştı. 2016-2017 yılları arasında Creative Europe’un Fransa ofisi Relais Culture Europe tarafından düzenlenen I-team Kültürel Yaratıcılık Programı’na burslu katıldı. Gençlerin sanat pratikleri ile güçlendirilmesini hedef edinen Erasmus + projelerinde PASAJ ile birlikte yer aldı. Sanatsal ve kültürel çalışmalarına PASAJ ve amberPlatform çatısı altında devam ediyor.

“‘Mekân kimliği’, alansal, ölçülebilir ya da üçüncü boyut kartezyen dediğimiz bir geometrik durum değil, bir duygu ve aidiyetin içinde olan, belli bir takım duygulanım ve anlamlar üreten bir referanstır. Örneğin, Darağaç arkadaşlarımız buraya gelmeden önce de bir mahalleydi. Burada bir mahalle duygusu ve aidiyeti vardı. Biri “Ben Darağaç’ta yaşıyorum.” dediğinde, Darağaç’la ilgili referanslar bütününden yola çıkarak kendi kişisel anlamını üretiyordu. Arkadaşlarımız buraya taşındığında var olan bir referans setine, yeni bir referans entegre olmaya başladı.” Özgür Ozakın

İlgili