Elden Ele

 “Elden Ele” project was realized with the joint production of 12 artists from various disciplines. The productions were transferred from one artist to another, just as in the telephone game.

The work, which started with the production of an artist, was transferred to another one it inspired. The artists had a production process for about 4 days. The works made transition from analog to digital, and physical to virtual media. The transition was reflected in the productions in an interdisciplinary way.

This project aims to increase the solidarity between the artists who produce in İzmir after the pandemic process and the last natural disaster and to encourage production.

Elden Ele

“Elden Ele” projesi çeşitli disiplinlerden 12 sanatçının ortak üretimiyle gerçekleşti. Üretimler, tıpkı Kulaktan Kulağa oyununda olduğu gibi, bir sanatçıdan diğer bir sanatçıya aktarıldı.

Bir sanatçının üretimiyle başlayan eser, ilham verdiği diğer bir sanatçıya devredildi. Sanatçıların yaklaşık 4 günlük bir üretim süreci oldu. Eserler analogdan dijitale, fizikselden sanala farklı mecralara geçiş yaptı. Bu geçiş disiplinlerarası bir şekilde üretimlere de yansıdı. 

Bu proje, pandemi süreci ve yaşanan son doğal afetin ardından İzmir’de üreten sanatçılar arasındaki dayanışmayı arttırmak ve üretimi teşvik etmeyi amaçlamaktadır.