Çocuk Buluşması #2

Umurbey Mahallesi çocuklarının yaratıcı yönlerini tanıdığımız ilk atölyeden sonra, ikinci atölyemiz, kil malzeme ile tanıştıkları çamur atölyesi ile devam etti. Bir arada üretebildikleri ve birbirleriyle yaratıcı yolla iletişime geçebildikleri bir ortam sağlandı. 

Çocuklar ile mahallede gerçekleştirilen bu etkinlikte yaratım süreçlerinde ihtiyaçları olacak malzemeler atölye tarafından sağlanmıştır.

Çocuk Buluşması #1

Darağaç_İzmir, yapısı gereği bulunduğu bölgenin kültürel ve sanatsal etkileşimlerine aracı olmakla birlikte, bu anlamda diyalog kurabilecekleri ortamlar da yaratıyor. Bu sene Kültür için Alan’ın desteğiyle gelişen proje faaliyetlerinden Çocuk Buluşması #1, öncelikli hedef kitlemiz olan, mahallede yaşayan ve buradaki üretimi gözlemlemiş çocuklarla, kültür-sanat aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri bir çalışma ve eğitim ortamı sağlamayı amaçlıyor.

“Çocuk Buluşması #1” Umurbey Mahallesi’nde yaşayan ve çoğunluğunun birbirini tanıdığı veya bu etkinlik sayesinde tanışacak 15 çocuk ile birlikte bir atölye ortamında planladığı resim çalışmasıyla, beraber üretebilecekleri ve birbirleriyle yaratıcı yolla iletişime geçebilecekleri bir ortam hazırlıyor. 

Çocuklar ile mahallede gerçekleştirilecek bu etkinlikte kuru kalem, sulu boya, pastel, keçeli kalem, fon kartonu, el işi kâğıdı gibi yaratım süreçlerinde ihtiyaçları olacak malzemeler atölye tarafından sağlanacaktır.