Devr-i Daim 2022 Konuk programı

Darağaç Kolektifi 2022 yılında SAHA Derneği’nin desteğiyle sürdürmeyi planladığı bir konuk sanatçı ve tasarımcı programı olan ‘Devr-i Daim’ projesi için sanatçı ve tasarımcıları bir araya getiriyor.

Darağaç, İzmir’in Umurbey mahallesi sınırları dahilinde kamusal alanda alternatif bir yaşam ve üretim deneyimini paylaşır ve özellikle ortak bir diyalog zemini oluşturarak yerelde yaşayan sanatçıların şehir içerisindeki deneyim alanlarını, iletişim, iş birliği ve dayanışma pratiklerini genişleterek bölgedeki sanatsal ve kültürel ortama alternatif bir katkıda bulunmayı hedefler. Bugüne kadar gerçekleşen sergilerde yer alan sanatçıların ve mahallelinin yanı sıra, izleyici kitlenin de yeni fikir ve perspektiflerle interaktif sergi çözümlemelerini deneyimlemesini teşvik etmeyi amaçlar. Darağaç, bu sene düzenlemeyi planladığı farklı projeler, atölyeler, konuşma ve sergi serisi ile, İzmir Umurbey Mahallesi içerisindeki müşterek odaklar çerçevesinde, gündelik veya dönemsel döngüleri ve dönüşümleri deneyimlediği multidisipliner bir üretime ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

Darağaç: Devr-i Daim, 2022 yılında gerçekleştirmeyi planladığı tüm konuşma serileri, atölyeler ve sergiler gibi etkinlikler için ‘Dönüşüm’ kavramı üzerinde yoğunlaşmayı amaçlamaktadır. Umurbey mahallesini bir deney alanı olarak kullanarak, endüstriyel ve zirai atıklarının geri dönüşümü ile tekrar hammadde olarak kullanmayı ya da bu atıklarla sanatçı ve tasarımcılar için ileri dönüşümle gerçekleştirebilecekleri üretimlerine olanak sağlamayı hedeflemektedir. Böylelikle, kullanım ömrünü bitirmiş ürünler ve mekanların dönüşümü üzerinden mahallede ve çevresinde yaşayan insanlar için önemli bir farkındalık oluşturmanın yanı sıra bölgede gerçekleştirilen alternatif model üzerinden başka bağlamlarda da uygulanabilir bir yapı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bu modeli gerçekleştirebilmek için, atığın dönüşümü üzerine (upcycle & recycle) araştırma yapan 2 sanatçı ve 2 tasarımcıyı 15 gün süre ile misafir etmeyi planlıyoruz. Böylelikle, sanatçı ve tasarımcıların hem bölgede deneysel araştırmalarını yürütebilmelerini hem de gerçekleştirecekleri konuşma veya atölyeler ile yerelde yaşayanlarla beraber yeni döngüsel tasarım ve sanat anlayışlarını paylaşabildikleri bir alan açmayı hedefliyoruz. Süre boyunca davetli sanatçı ve tasarımcıların temel ihtiyaçları karşılanacaktır. Davetlilerin ise mahallede geçirecekleri süre boyunca en az bir konuşma veya bir atölye düzenlemesi beklenmektedir. Misafir sanatçı programının sonunda sanatçı ve tasarımcıların üretimlerinden oluşan sürece dair elde edilen tüm çıktılar Eylül ayı içerisinde gerçekleşecek olan Darağaç 7. Sergisi kapsamında sergilenecektir.

Açık çağrı başvuru dönemi:

5-22 Nisan

Konuk programı dönemleri:

1. Dönem

9 - 23 Mayıs 2022

2. Dönem

6 - 20 Haziran 2022

– İzmir’de ya da Türkiye’nin diğer şehirlerinde ikamet eden sanatçı veya tasarımcılar; kent ve mahalle dokusu ile bağlantı kurabilecek, çok disiplinli bir ortamda çalışmaya ve işbirliği yapmaya açık olan ve belirlenen dönemlerden birinde İzmir’de gerçekleştirilecek yoğun ve çeşitlilik içeren konuk programının tamamına katılmayı taahhüt ederek programa başvurabilirler.

– Programa plastik sanatlar, mimarlık, ürün tasarımı, yeni medya tasarımı, malzeme bilimi, yerel ekolojiler veya ilgili diğer alanlarda çalışan sanatçı, tasarımcı veya araştırmacılar katılabilirler. (çalışma alanları yandaki gibidir ama bunlarla sınırlı değildir)

-Başvurular 22 Nisan saat 23.00’e dek sürecektir.

1. İletişim bilgileri (isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası).
2. Başvuru için kendinizi ve ilgi alanlarınızı tanıttığınız kısa bir metin. (Maks. 200 kelime)
3. İlgili geçmiş proje ve işlerinizden oluşan bir portfolyo veya web siteniz. (PDF 10mb Maks. 5 çalışma) 4. Programa katılma niyetinizi ve hedeflerinizi kısaca tanıttığınız bir mektup. (Maks. 300 kelime)

Başvurular veya kolektif hakkında detaylı sorularınız için için daragacartspace@gmail.com adresinden veya instagram hesabından bizimle iletişime geçebilirsiniz.