Darağaç Book

Darağaç, who has been producing in the neighborhood since 2016, has expanded the scope of the exhibition series organized in the neighborhood this year with the support of @kulturicinalan.With the fourth exhibition Darağaç IV_’Luzum ‘, Darağaç_Speaking series, Children’s Meetings and Darağaç_Volta, which was held for the first time this year, Darağaç_Book was prepared, consisting of the documentation of all the activities, the memories lived in the process and the experiences gained. With the texts of Mert Yavaşça (@mertyavasca), Güzden Varınlıoğlu (@guzdenv) and BorgaKantürk (@borgak), the book was edited by Zeynep Yavuzcezzar (@zycezzar) and designed by Burak Dikilitaş (@ burak.dikilitas).Darağaç_Kitap is aimed to archive the activities held in the neighborhood from 2016 to this time and to use them as a source for future art productions.Poster design:@didemeriskin

Darağaç Kitap

2016 yılından beri mahallede sanat üretimlerine devam eden Darağaç, 2019 yılında Kültür için Alan tarafından desteklenerek mahallede her yıl düzenlediği sergi serisinin kapsamını genişletti: Dördüncü sergi Darağaç IV_’Lüzum’, Darağaç_Konuşma serisi, Çocuk Buluşmaları ve bu sene ilki gerçekleştirilen Darağaç_Volta ile 2019’u geride bırakırken tüm etkinliklerin dokümantasyon çalışmalarından, süreç içinde yaşanılan anılardan ve edinilen deneyimlerden oluşan Darağaç_Kitap hazırlandı. Mert Yavaşça, Güzden Varinlioğlu ve Borga Kantürk’ün metinleriyle tamamlanan kitabın editörlüğünü Zeynep Yavuzcezzar, tasarımını ise Burak Dikilitaş üstlendi. Darağaç_Kitap ile mahallede 2016’dan bu zamana kadar yapılan etkinliklerin arşivlenmesi ve gelecek sanat üretimlerinde kaynak olarak kullanılması amaçlanıyor.